BTLS

BTLS staat voor Bond Twentse Lucht Schietsport. De BTLS heeft als doel om regionaal laagdrempelige wedstrijden te organiseren. Alhoewel laagdrempelig hanteert zij wel de reglementen zoals die op nationaal niveau door de KNSA worden gesteld.

Het wedstrijdseizoen loopt van oktober tot en met maart. In april wordt dan het kampioenschap geschoten. SDVV heeft jaarlijks meerdere deelnemers in verschillende disciplines. Deelnemers kunnen individuele wedstrijden schieten of deelnemen aan een corpswedstrijd. Het voornaamste doel binnen de SDVV om deel te nemen aan de BTLS wedstrijden is gezelligheid en verbroedering binnen de sport. Winnen is leuk maar niet het voornaamste doel. Om ook deel te nemen aan de wedstrijden neem je contact op met Jos Munsterman of stuur je een email naar info@sdvv.nl