Contributie

Bij het lidmaatschap van SDVV hoort een jaarcontributie. Eventueel naar rato van het aantal resterende maanden van het jaar. Op verzoek en na overleg met de penningmeester, kunt u de contributie ook per kwartaal voldoen d.m.v. een periodieke automatische betaalopdracht. Daarnaast vragen wij u om zich als lid, ca. 8x per jaar voor de vereniging in te zetten, de zg. vrijwilligersdienst. Na vervulling van uw vrijwilligersdienst ontvangt u € 150,- contributie retour!!

Contributie 2018  (per jaar)  (per kwartaal) 
 Hoofd-/Seniorlid  € 350,-  € 87,50
 Gezinslid (min. 2 leden op 1 adres)  € 325,-  € 81,25
 Nevenlid (seniorlid bij een andere vereniging)  € 307,50  € 76,88
 Jeugdlid (een lid tot 18 jaar)  € 100,-  € 25,-
 Compensatie dienstverlening  € 150,-  € 37,50
 Inschrijfgeld  € 100,- (eenmalig)
 Inschrijfgeld jeugdlid  € 50,- (eenmalig)
 KNSA lidmaatschap (alle contributies zijn inclusief KNSA lidmaatschap)  € 42,50

Betaling contributie is gebonden aan de volgende (afwijkende) regels:

  1. De volledige contributie dient voor 1 januari 2018 te zijn bijgeschreven op het rekeningnummer van SDVV.
  2. Indien na 1 januari uw betaling wordt ontvangen wordt een toeslag van € 25,- berekend.
  3. In verband met de verhoogde administratieve belasting van vrijwilligers zijn deelbetalingen alleen mogelijk na uitdrukkelijke toestemming van de penningmeester. Termijnbetalingen worden beperkt tot kwartaalbetalingen. Andere termijnen zijn niet meer mogelijk.
  4. Bij betaling het volgende vermelden:

a.: naam van de persoon voor wie betaald wordt

b.: vermelding CONTRIBUTIE SDVV 2018

c.: als geen afkoopsom wordt betaald: vermeldt de vrijwilligersstatus – BC – of  Kantine- of Promoties- e.d.

Betalingen kunnen worden overgeschreven op bankrekening NL21 RABO 0381 3632 28 van de RABO bank Almelo, tnv. SDVV

  • Ingeroosterde vrijwilligers – Baancommandanten- Bar-& Kantine medewerkers en ingeroosterde klussers.
  • Bestuursleden van de vereniging.
  • Redaktie Los- & Vast Vuren, Onderhoud van Website en Administratie Systeem.
  • Organisatoren IPSC, PCP, Family Shoot, Kleiduivenschieten, e.a. evenementen.
  • Organisatoren en helpers- Schietpromoties.
  • Leden die 70 jaar of ouder zijn of jeugdleden jonger dan 18 jaar.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier.