Veel gestelde vragen

FAQ SDVV

Moet ik een eigen wapen bezitten?

Nee, de vereniging beschikt over eigen wapens. Uiteraard kunt u zelf een wapen aanschaffen waar wel een vergunning voor vereist is.

Hoe veilig is een schietbaan?

Veiligheid is het allereerste waarmee u als gast of aspirantlid mee wordt geconfronteerd. In alle jaren van het bestaan van SDVVis er nog nooit een ongeluk gebeurd. Dit komt mede doordat u een degelijke instructie krijgt, waarbij de veiligheid bovenaan staat. Op de schietbanen wordt op u gelet door middel van een baancommandant, camera’s en uw medeschutters.

Hoe word ik lid?

Op de pagina LID WORDEN leest u hierover uitgebreide informatie.

Moet ik een minimum aantal schietbeurten per jaar maken?

Ja. Ten behoeve van de aanvraag dan wel verlenging van het ‘verlof tot het voorhanden hebben van vuurwapens’ dient u in de voorafgaande 12 maanden respectievelijk het voorafgaande verlofjaar ten minste 18 schietbeurten gemaakt te zijn.

Moet ik deelnemen aan wedstrijden?

U doet mee aan de interne competitie (minimaal 5 van uw schietbeurten schiet u t.b.v. competitie). Dit is een minimaal wettelijk vereiste. Voor de uitleg over de verenigingscompetitie zie de volgende vraag. Uiteraard kunt u ook meedoen aan regionale of landelijke “ranking” wedstrijden maar dit is geheel aan uzelf. Neemt u deel aan ranking wedstrijden dan dient u daar minimaal 3 van per jaar te schieten om vrijstelling te krijgen voor de interne clubcompetities.

Hoe werkt de verenigingscompetitie?
 1. U schiet uw serie in een door u gekozen discipline. Schiet u t.b.v het verplichte aantal dan dient u een “vuur”-discipline te kiezen.
 2. U verschiet 20 schoten, of een aantal dat bij de desbetreffende discipline hoort. U gebruikt daarvoor uw eigen kaarten.
 3. U schiet daarbij “maximaal” 10 schoten per kaart.
 4. Als u klaar bent met schieten telt u de totaalscore.
 5. Vervolgens vult u (voor de eerste keer per discipline) uw naam en uw KNSA-nummer op het bij de discipline horende blad in.
 6. Onder score vult u uw totaalscore in.
 7. Daarna voorziet u uw kaarten van het stempel “Verenigingscompetitie” (alle kaarten) en vult de gegevens op het stempelformat in.
 8. Dan niet u alle kaarten in een hoek aan elkaar d.m.v de “niet”-tang en deponeert de kaarten in de groene container.
 9. Voor deelname aan de competitie dient u minimaal 5 maal aan 1 discipline deel te nemen. Voor de “vuur”-disciplines is dit grijs gemarkeerd.
 10. Het staat u volledig vrij voor meerdere disciplines deel te nemen.
 11. Wil u een nieuwe discipline schieten, neem dan even contact op met de secretaris.
 12. Het is de bedoeling dat op regelmatige basis de score op de website worden weergegeven, onder het afgeschermde deel voor de leden.