Kandidaat aspirantlid

Lid worden van onze vereniging?

Dat kan! U vult onderstaand formulier in en verstuurt het formulier.
Op iedere 2e woensdagavond van de maand meld U zich bij onze Hoofdtrainer, de Heer Hans de Hoop.
U neemt vier pasfoto’s mee en het Entreegeld. Dit bedraagt voor volwassenen € 100,00 en voor jongeren tot 18 jaar € 50,-. U ontvangt dan een volledige introductie en alle noodzakelijke papieren.

Het kandidaat aspirantlid moet een origineel ID bewijs tonen en een kopie daarvan meebrengen.
Indien van toepassing geldt hetzelfde voor een machtiging of jachtakte. Vanaf dat moment bent U aspirant-lid.

AANMELDING ALS KANDIDAAT ASPIRANTLID.