Lid worden

Fijn dat u mogelijk lid wilt worden van SDVV. U volgt de onderstaande 4 stappen om daadwerkelijk lid te worden van SDVV:

 1 U gaat uiteraard eerst kennis nemen van SDVV. Dat kan door contact op te nemen met een bestuurslid of de dienstdoende baancommandant. Kent u al iemand bij SDVV, dan kunt u ook als introducé kennis maken met SDVV.
 2 Wenst u kandidaat  aspirant-lid te worden dan kunt u een mail sturen naar info@sdvv.nl. U neemt twee pasfoto’s mee en het Entreegeld. Dit bedraagt voor volwassenen € 175,- en voor jongeren tot en met 20 jaar € 100,-. U ontvangt dan een volledige introductie en alle noodzakelijke papieren. Het kandidaat aspirant-lid moet een origineel ID bewijs tonen en een kopie daarvan meebrengen. Indien van toepassing geldt hetzelfde voor een machtiging of jachtakte. (In de maand augustus is er geen inschrijvingsmogelijkheid).
 3 Als Aspirant-lid volgt u op woensdagavond instructielessen en de ontwikkelingen worden bijgehouden op uw persoonlijke schietinstructiekaart (SIK). U maakt gebruik van de lucht- en (eventueel) vuurwapens van SDVV. De kosten hiervan blijven beperkt tot de gebruikte munitie en de schietschijven.
 4 Het bestuur neemt (na minimaal 6 maanden) een besluit of u definitief lid wordt van SDVV. Zo ja, dan betaalt u vanaf nu het lidmaatschapsgeld. U wordt dan door SDVV ook aangemeld als sportschutter bij de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (KNSA). Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is hiervoor vereist. De VOG dient u in te leveren bij de Ledenadministratie. U bent dan dus ook lid van de KNSA en ontvangt maandelijks het blad “Schietsport”. Een interessant blad met veel informatie over de (wedstrijd-)sport, adressen, advertenties en instructieve artikelen. Ook ontvangt u de KNSA pas, welke een verzekeringsbewijs is en waarmee u kunt deelnemen aan wedstrijden. De KNSA-pas voor een volgend jaar ontvangt u als de penningmeester van SDVV de betreffende jaarcontributie heeft ontvangen.

Aangezien SDVV over lucht- en vuurwapens beschikt, is het niet noodzakelijk om zelf een wapen aan te schaffen. Het gebruik van een verenigingswapen kost niets, de kosten zijn beperkt tot de gebruikte munitie en de schietschijven. Sportschutters mogen, onder strenge voorwaarden, een eigen vuurwapen aanschaffen. Allereerst dient u minstens 1 jaar volwaardig lid te zijn van onze vereniging en u dient voldoende ervaring te hebben. De instructeurs nemen hiertoe testen af. Voorts dient u aan schietoefeningen deel te nemen. Met deze voorwaarden, zal het bestuur overwegen om mee te werken aan een aanvraag voor het “Verlof tot voorhanden hebben van een vuurwapen met bijbehorende munitie”. Uiteindelijk verstrekt de Politie het verlof.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier.

Instructie en begeleiding

Om de schietsport goed te kunnen beoefenen is het van belang dat u de juiste instructie krijgt. We beschikken hiervoor over geoefende en ervaren instructeurs die u de basisbegrippen kunnen bijbrengen, waaronder: veiligheid, omgang met wapen, houding, ademhaling e.d. Daarom stelt het schietbeleid van SDVV de schietinstructie gedurende uw aspirantentijd verplicht. Voor de beslissing tot toelating kijken we ook naar uw vorderingen op de Schietinstructiekaart. De schietinstructeurs kunnen u ook adviseren omtrent de keuze van een wapen en de voor- en nadelen daarvan uitleggen. Zoals gezegd beschikt de vereniging zelf over verschillende typen wapens, waardoor u zelf kunt ervaren welke het best bij u past.

In het begin mag u uitsluitend schieten met luchtdrukwapens totdat de instructeurs het verantwoord acht om u, onder begeleiding, met vuurwapens te laten schieten. U dient hiervoor een test af te leggen. De woensdagavond, vanaf 19:00 uur, is onze trainingsavond. Er zijn overigens vele (geoefende) schutters die met luchtdrukwapens schieten. Binnen onze vereniging hebben we een aantal schutters (m/v), die zeer succesvol waren op wedstrijden en daarom zijn opgenomen in het Nederlandse equipe! Het is dus zeker niet alleen vuurwapens wat de klok slaat.

Als u aan wedstrijden wilt deelnemen dan kunt ook speciale training en of begeleiding krijgen (voor gevorderden). Op zichzelf is wedstrijdschieten uitdagend en spannend tegelijk, want “wat zal mijn resultaat vandaag zijn? Kan ik het de volgende keer verbeteren?. Wat doet de concurrentie, heeft die toevallig ook een hele goede of slechte dag?.” De schietsport is een volwaardige (olympische) wedstrijdsport en vraagt om regelmatige training, een gezonde instelling en een hoog concentratievermogen van de deelnemer.

Bezint eer ge begint!” Maar als u begint, doe het dan goed. Dan zult u veel plezier beleven aan de schietsport én SDVV.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier.