1,5 meter schietsportbeoefening

Het is op dit moment ongewis of de wettelijke sluiting van schietsportverenigingen tot en met 28 april wordt gecontinueerd. Het kan zijn dat die maatregel nog wordt verlengd; het kan ook zijn dat er een versoepeling plaatsvindt. Het antwoord daarop krijgen wij volgende week.

De KNSA participeert inmiddels wel in een overleg met NOC*NSF, tezamen met alle andere sportbonden, teneinde een document op te stellen voor het ministerie van VWS over de wijze waarop verschillende sporten in Nederland kunnen worden beoefend met inachtneming van 1,5 meter afstand. De KNSA denkt dat dat binnen de schietsport heel goed mogelijk is. Dat document zal een indeling in risicogroepen bevatten, gefaseerd van laag naar een hoger risico ten aanzien van besmetting. De KNSA gaat ervan uit dat bij de beoefening van de schietsport  in verenigingsverband, er sprake is van een laag risico.

Zodra volgende week daarover meer bekend is, zal de KNSA haar verenigingen adviseren hoe om te gaan met de eventuele nieuwe maatregelen. Het is goed dat verenigingen hier ook al over nadenken en zij kunnen suggesties daarvoor bij de KNSA indienen, via e-mail op: sportontwikkeling@knsa.nl.