Alle verloven tot 1 november 2021 verlengt!

De minister van Justitie en Veiligheid heeft besloten n.a.v. de Coronacrisis alle verloven tot het voorhanden hebben van vuur(wapens)
en/of erkenning Wecg herlader met een verlengingsbesluit voor de duur van maximaal 1 jaar te verlengen, tot het moment dat de korpschef anders bericht.
Dus alle verloven zijn per besluit tot maximaal 31-10-2021 geldig.
Deze wijziging heeft tevens betrekking op de geldigheid van de Europese Vuurwapenpas.

Het besluit van de minister zal de komende dagen bij alle verlofhouders en beheerders van schietverenigingen in Twente persoonlijk in de brievenbus vallen.

Tussen 1 november 2020 en 31-10-2021 dient de sportschutter gewoon zijn jaarlijkse 18 schietbeurten te halen.