Betaal op tijd! Voorkom een boete.

Denk er aan dat de contributie voor het laatste kwartaal vóór 1-10-2019 op rekening NL21RABO0381363228 moet staan.

Vermeld duidelijk: 

  • Voor wie wordt betaald (roepnaam) en 
  • Welk jaar/kwartaal het betreft.

Op www.sdvv.nl/contributie vindt u uitgebreide contributie informatie.

Te late betaling betekent een boete van € 25,-