Betaling contributie tweede kwartaal

Ondanks dat SDVV ook valt onder de verplichte sluiting. Wil het bestuur je bij deze op attent maken dat diegene die de contributie per kwartaal betaalt die vóór 31-3 dient te doen.

De penningmeester dankt je bij voorbaat voor je tijdige betaling.