Corona nieuws voor jachtakte houders.

Niet-verlengde jachtaktes krijgen verlengingsbesluit

De afgelopen twee weken heeft de Jagersvereniging veel overleg en contact gehad met het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Nationale Politie over het opschorten van de verlenging van de jachtaktes. De Jagersvereniging heeft bericht gekregen vanuit de Nationale Politie dat de volgende procedure van toepassing zal zijn: iedereen die zijn akte nog niet verlengd heeft zal een verlengingsbesluit krijgen. Met dit verlengingsbesluit wordt de geldigheidsduur van de akte verlengd tot 1 april 2021.

Let op! Dit verlengingsbesluit geldt alleen voor aktehouders die hun akte nog niet verlengd hebben. Daarnaast moet het geweer in de kluis blijven tot het verlengingsbewijs daadwerkelijk in huis is.

Lees hier alle informatie