Geen 1,5 meter op de schietpunten!

Beste mensen,

Het Bestuur heeft u de laatste dagen overladen met berichten. Berichten, die vol staan met “richtlijnen- hoe te handelen”, als we donderdag a.s weer van start gaan. Het leek erop dat we alles correct hadden geregeld. “ Leek” , want laat de KNSA ons nu zeer recent verblijden met de mededeling, dat de 1,5 m afstand op het schietpunt niet hoeft te worden gehandhaafd. Dit geldt uitsluitend voor de activiteiten op de schietpunten!

Dit houdt in dat de “om en om” opstelling van de schietpunten niet meer nodig is en we dus weer over ALLE schietpunten kunnen beschikken.

Op alle andere plaatsen binnen onze locatie geldt de 1,5 m Afstand wel!

Het Bestuur wijst u er wel op dat alle andere maatregelen onverkort van kracht blijven en zij vertrouwt erop dat u zich daar dan ook aan zult houden!

Het allerbelangrijkste:

Voelt u zich niet lekker-Bent u verkouden-Heeft u last van een loopneus-Heeft u koorts?
Heeft iemand van uw huishouden één of meerdere van deze verschijnselen?
BLIJF DAN THUIS!!

Is dit allemaal niet het geval, dan wensen wij u een fijne herstart van uw schietsport activiteiten. Op donderdagavond 2 juli 2020 gaan we van start.

Het Bestuur van SDVV