Overlijden Dirk van der Veen

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons trouwe lid Dirk van der Veen. Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen andere nabestaanden en vrienden veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Namens het bestuur en de leden van SDVV.

 

Dirk was in de zeventiger jaren lid geworden van SDVV, een iets “vrijere vereniging” dan nu. Dirk heeft in die tijd nogal wat wapens uitgeprobeerd en bovendien was Dirk een fervent munitie verzamelaar. Hij probeerde allerlei soorten munitie uit. Soorten waar de ene kaart beter tegen bestand bleek dan de ander. Een harde knal meer of minder was Dirk niet vreemd. Herlaad munitie werd soms van extra lading voorzien en dat was duidelijk hoorbaar. Door de jaren heen was de vereniging voor hem een goede hobby en vooral een gezellige vereniging. Zeven jaar geleden werd Dirk lid van de Maandag onderhoudsploeg van SDVV. Dirk had enige tijd conditie opgebouwd door veel kranten te lezen. De eerste keren dat hij met zijn werkjes op de maandagmorgen bezig was werd wel duidelijk dat lichaamsbeweging beter voor hem was. Dirk heeft met heel veel plezier meegewerkt in de onderhoudsploeg en was nergens te beroerd voor. Ook in de BTLS competitie is hij na enige jaren deel gaan nemen. En dat met wisselend succes. De gezelligheid onder elkaar op de wedstrijdavonden en op de zondagmorgen bij SDVV sprak hem meer aan dan de schietresultaten. Dirk zal in stilte worden gecremeerd. Dat hij moge rusten in Vrede.