Overlijden Hennie Pol

Ons bereikte het bericht dat is overleden, na een afnemende gezondheid, ons oud-lid en oud-bestuurslid Hennie Pol uit Borne. Hennie was onlangs 78 jaar geworden. Hennie heeft in het verleden veel gedaan voor de vereniging, die hem daar veel dank voor is verschuldigd.

Wij wensen zijn familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.