Overlijden Jan van Wijk

Het trieste bericht heeft ons bereikt dat, dinsdag 13 april jongstleden, ons ere-lid en ex-secretaris, Jan van Wijk op 76 jarige leeftijd is overleden. Wij wensen zijn nabestaanden sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Namens het bestuur en leden van SDVV