Blog

Ingeroosterde vrijwilligers. Vakantie? Regel a.u.b. zelf vervanging.

Laat je medeschutters niet in de steek. Sta je als barmedewerker of baancommandant ingeroosterd en ga je op vakantie of ben je verhinderd? Dan ben je zelf verantwoordelijk voor vervanging. Op www.sdvv.nl/ledeninlog vind je de lijsten met telefoonnummers. Geen vervanging regelen wordt door iedereen als zeer respectloos ervaren.

Lees meer

Open wedstrijd Luchtpistool en -geweer te Schaarsbergen

Het bestuur van Schietsportvereniging Schaarsbergen heeft het genoegen u wederom uit te nodigen voor haar open wedstrijd 2019. We hopen u te mogen begroeten, in het altijd gezellige Schaarsbergen in de periode tussen 1 en 8 april. Baanplanner staat inmiddels open voor deze wedstrijd. Voor meer info raadpleeg je de website van SV Schaarsbergen (www.svschaarsbergen.nl) […]

Lees meer

Landelijke Klasse Kampioenschappel Luchtgeweer- en pistool

De Landelijke Klasse Kampioenschappen Luchtwapens en de Nederlandse Kampioenschappen Teams Luchtpistool en -Geweer worden dit seizoen geschoten bij SV Op de Korrel te Bemmel. In een ruime week van vrijdag 24 mei t/m zaterdag 1 juni kunnen de deelnemers opgegeven worden, waarbij op Hemelvaartsdag (30 mei) en de daarop volgende dag de series overdag gepland […]

Lees meer

Geslaagde BTLS week 2019

Jaarlijks is SDVV een van de deelnemende verenigingen aan de BTLS (Bond Twentsche Luchtschutters). Ook dit jaar mochten we weer een mooie groep schutters verwelkomen. Alle disciplines werden vertegenwoordigd. Geweer staande en opgelegde houding en pistool, werden zowel door de heren als de dames vertegenwoordigd. Dank wederom aan het team dat deze wedstrijd heeft georganiseerd. […]

Lees meer

26 maart 2019 Algemene ledenvergadering

Agenda: 1. Opening van de ALV door de voorzitter 2. Mededelingen a) Ingekomen stukken b) Vaststellen agenda 3. Jubileum/Jubilea 4. Notulen ALV 2018 5. Bestuursverslag secretariaat 6. Financiële cijfers 7. Ledenadministratie 8. Uitslag VVC 9. Kascontrole commissie 10. Bestuursverkiezing 11. Benoeming kascommissie 12. Rondvraag 13. Sluiting

Lees meer

Aanmelden met KNSA-pas

Met ingang van 1 januari 2019 meld je je aan bij de baancommandant (BC) d.m.v. je KNSA-pas. De BC zal deze dan scannen en kan zien of je wel of niet een SDVV lid bent. Niet leden met een verlof of jachtakte betalen eerst het gasttarief alvorens zij toegang tot de banen krijgen. In de […]

Lees meer

19 januari wedstrijd PG 100/50 meter KKG en GKG

Er wordt alleen geschoten met grendelgeweren en semi automaten met aan de voorzijde een 2-poot die inklapbaar dient te zijn en de kolf dient in uw schouder te staan. Geen andere ondersteuningsmogelijkheden dan de blote hand zijn toegestaan. Het kaliber is vrij met uitzondering van zwartkruit en de PG50 welke met klein kaliber (.22lr) wordt […]

Lees meer

Geslaagde feestavond

Ook in 2018 hebben we weer het genoegen gehad om als vereniging een feest avond een mogen organiseren voor alle (aspirant) leden. Het is mooi dat dit kan en nog mooier dat er op zo’n positieve manier gehoor aan wordt gegeven om aanwezig te zijn. Vele van onze leden en aspirant leden waren dan ook […]

Lees meer