Schietbeurten en verlengen verlof ivm Covid-19

Schietbeurtregistratie:
Op dit ogenblik is het niet mogelijk om gebruik te maken van onze faciliteiten.
De KNSA en bijzondere wetten houden hier al rekening mee.
Van de website van de KNSA:
“overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid, is besloten dat al degenen die dat aangaat, persoonlijk bericht van de desbetreffende politie-eenheid ontvangen met een verlengingsbesluit, zodat het voorhanden hebben van vuurwapens weer is gedekt. Dit verlengingsbesluit geldt dan voor één (1) jaar.
De verlofhouder hoeft daarvoor zelf geen actie te ondernemen en hoeft ook zijn/haar schietregister niet over te leggen.”

https://www.knsa.nl/nieuws/archief-2020/tijdens-coronacrisis-worden-verloven-verlengd/