SDVV beschikt over een AED.

Hierbij informeren wij u dat SDVV sinds vandaag (9/11/2019)  kan beschikken over een AED.

De AED is geplaatst in de glazenkast achter de bar.

Het is de bedoeling dat deze AED in voorkomende gevallen uitsluitend wordt bediend door mensen die daar voor zijn gecertificeerd. BHV-ers en EHBO-ers.

Daarom is het van het allergrootste belang dat de dienstdoende baancommandant weet wie er van de bezoekende leden BHV-er of EHBO-er is. Wij verzoeken u dit bij binnenkomst aan de baancommandant mede te delen.

Het Bestuur rekent op jullie medewerking.