Kantine SDVV onder voorbehoud per 1 juli 2020 open

Gelijktijdig met het besluit om de binnensportaccommodaties weer open te stellen per 1 juli 2020, heeft het kabinet tevens besloten om ook de openstelling van sportkantines per 1 juli toe te staan, onder hetzelfde voorbehoud als geldt voor de openstelling van de binnensportaccommodaties. Daarmee wordt het voor alle verenigingen – dus ook voor schietsportverenigingen die over buitenbanen beschikken die reeds opengesteld waren en die hun kantine nog dicht moeten houden – mogelijk om hun sportkantine per 1 juli 2020 weer te openen. Ook voor deze openstelling zal de KNSA de komende tijd model protocollen beschikbaar stellen, teneinde op een zorgvuldige en verantwoorde wijze de sportkantines weer in gebruik te kunnen nemen.

Bron: nieuwsbrief KNSA