Wijzigingen verlengen/aanvragen verlof!

Als gevolg van van een wetswijziging, die op 23 juli j.l. van kracht is geworden, dienen diegenen die een zogenaamd A6 en of A7-wapen op hun verlof hebben geregistreerd hiervoor bij de komende verlenging d.m.v een WM3-formulier een nieuw verlof aan te vragen waarop een extra verlof voor dit type wapen is aangegeven. De invulling van dit WM3-formulier geschiedt via de bestuursleden van de vereniging. In ons geval is dat Wim Lucassen. Het betreft hier automatische wapens die omgebouwd zijn tot semi-automaten (A6) en semi-automaten met centrale ontsteking (A7). Deze wetswijziging is gebaseerd op de implementatie van de EU-richtlijn van 2017, waarbij het bezit van deze wapens verboden is. De KNSA is erin geslaagd om binnen Nederland voor Nederlandse Sportschutters bij de overheid een uitzondering te bewerkstelligen zodat het bedrijven van de officiele disciplines met deze wapens mogelijk blijf. Hiertoe is dan wel een aanpassing in het verlof noodzakelijk, zoals eerder is beschreven.

Een en ander kun je uitgebreid lezen op de website van de KNSA.

Het WM3 formulier t.b.v. de bijschrijvingen kun je hier downloaden.