Target Sprint

De KNSA-discipline Target Sprint is een nieuwe discipline, die wij ook graag bij S.D.V.V. tot bloei zouden willen brengen. Het is een uitdagende combinatie van schieten (Target) en hardlopen (Sprint) en vereist van de sporters een goede schiettechniek en een fysieke fitheid. Het contrast tussen de hoge hartslag en snelle ademhaling door het hardlopen en het zo stil mogelijk houden van het geweer tijdens het schieten, maken Target Sprint tot een unieke sportvorm. Je kunt het in zekere zin vergelijken met de Langlauf Biathlon.

Alle deelnemers worden ingedeeld in een serie, die begint met een “massa” start en één ronde van 400 m hardlopen. Het aantal deelnemers per serie wordt bepaald door het aantal beschikbare (gelijkwaardige) luchtgeweren. Aan het einde van de eerste ronde komen zij aan bij de schietbaan en daar is een onbeperkt aantal schoten toegestaan om vijf treffers te maken. Het schieten gebeurt in de staande houding. Een snelle loper wint tijd maar heeft wellicht meer schoten nodig om het vereiste aantal van vijf metalen klapschijven te raken. Als alle vijf de klapschijven zijn geraakt vervolgt de loper zijn weg op de volgende ronde van 400 m hardlopen, waarna hij opnieuw vijf treffers dient te maken. Het geweer wordt door de loper tijdens het lopen NIET meegenomen., maar wordt direct na het schieten in het geweerrek gezet. Na de derde ronde finisht de sporter. Winnaar is diegene die het eerst na drie looprondes en twee schietrondes finisht en daarmee de snelste tijd heeft afgelegd.

We moeten er van uitgaan, dat de doelgroep van Target Sprint zich vooral buiten de schietsportverenigingen bevindt en het is niet waarschijnlijk dat deze sporters voor een eerste kennismaking met deze sport de website van de KNSA raadplegen. Mede om deze sporters te bereiken is er een facebook pagina ingericht door de KNSA – specifiek over Target Sprint met nieuwsberichten en uitnodigingen voor clinics en wedstrijden. https://www.facebook.com/targetsprint

Om deze tak van sport van de grond te tillen, zal SDVV contact zoeken met loopgroepen en atletiekverenigingen in Almelo en omstreken. Verder zijn we op zoek naar een tweetal enthousiaste SDVV-(st-)ers, die hier namens SDVV als kartrekker willen fungeren.

Mocht U hiervoor interesse hebben, meldt U zich dan bij één van de DB-leden of mail info@sdvv.nl