Vertrouwenspersoon SDVV

Tijdens de Algemene ledenvergadering heeft SDVV een officieel vertrouwenspersoon aangesteld. Het bestuur heeft hiervoor de juiste persoon gevonden; sociaal, integer, betrokken en al jaren lid van SDVV. Wij stellen je graag voor aan: Nico Potijk.

Bij vele leden is Nico wel bekend als medeschutter en baancommandant, mocht hij dat niet zijn en kom je hem tegen in de wandelgangen schud elkaar dan even de hand.

Welke taken heeft Nico als vertrouwenspersoon?

Begeleiding en ondersteuning van de leden bij behandeling van klachten en het inhoudelijk vormgeven van het aspect ongewenste omgangsvormen of andere ongewenste zaken binnen de vereniging door:

  • zelfstandig op te treden als aanspreekpunt voor alle leden die een specifieke klacht hebben op het gebied van ongewenste omgangsvormen, onrechtmatigheden of de algemene gang van zaken;
  • samen met klaagster/klager te zoeken naar een oplossing en na te gaan of de oplossingen in de informele sfeer tot stand kan komen;
  • te onderzoeken of bemiddeling de beste weg is voor een oplossing;
  • omgangsvormen en verantwoordelijkheid dragen voor de begeleiding, ondersteuning en advisering van hen en andere betrokkenen, alsmede het bewaken dat adequate nazorg verleend wordt en/of het zelf verlenen van nazorg;
  • zelfstandig beheren en bewaken van een systeem voor registratie van binnengekomen klachten;
  • de klachten te registreren, verwerken, analyseren en interpreteren tot bestuursinformatie.

Mochten er tussen leden onderling problemen zijn of is er kritiek op het bestuur dan wel ben je het niet eens zijn met de gang van zaken, dan moedigt het bestuur in eerste instantie altijd aan om met de betreffende persoon in gesprek te gaan. Dit voorkomt scheve gezichten. Uiteraard kunnen er specifieke gevallen zijn die je graag eerst met Nico wenst te bespreken.

Wil je een afspraak maken voor een gesprek met Nico dan kunnen (aspirant) leden hem bereiken op 06-31493169 of een e-mail sturen naar potijk@telfort.nl

Met vriendelijke groet,
Het bestuur